RESTORASYON NEDIR,NASIL YAPILMALIDIR?

Tarihi yapı ve binaların yenilenmesi veya korunması anlamına gelen restorasyon işlemine başlamadan öce birtakım belgelerin hazırlanması gerekir. Restorasyon nedir ve restorasyon nasıl yapılır? sorularının cevabını ise içerikte bulabilirsiniz. Koruma ve yenileme anlamına gelen restorasyon; eski yapıların formunun bozulmadan, var olan eksikliklerinin tamamlanması anlamına gelir. Aynı zamanda yapıların, geçmişteki bir dönemde var olduğu hale geri döndürülmesi şeklinde de uygulanır. Yeniliklerin büyüklüğü ise, bina veya yapının buna ne kadar ihtiyacı olduğuna göre değişir. Bunun dışında yapıyı kendi öz haline döndürebilmek için yapılan temizlik işleri de bir restorasyon türüdür. Tüm bunlara bakıldığında ise restorasyonunun amacı, kültürel varlıkların önemli özelliklerini ön plana çıkarmak anlamaktır. Peki, restorasyon nasıl yapılır? İşte detaylar…

Restorasyon başvurusu için ne gerekli?

Restorasyon işlemi yapılacak bina ya da yapının ilk olarak yasal statüsüne bakılır. Yani yapının 1. veya 2. derece tarihi eser olup olmadığı araştırılır. Toplumun maddi tarihini oluşturan ve korunması zorunlu olan 1. grup yapılara çok fazla müdahale edilmez. 2. grupta ise cepheyi koruyarak bir takım müdahalelerde bulunulabilir. Bunun öncesinde koruma kurulundan izin almak gerekir.

Başvuru nasıl yapılır?

Öncelikle belediyeye başvuru yapılır. Eğer yapı tescilli değilse belediye, Anıtlar Kurulu’na yönlendirme yapmadan inşaat izni verebilir. Yapı tarihi eserse Anıtlar Kurulu’na gitmek zorunludur. Restore edilecek yapının fotoğrafları, rölövesi, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak raporla birlikte Anıtlar Kurulu’na gönderilir. Anıtlar Kurulu’nun izin vermesi durumunda restorasyon projeleri çizilir. Son olarak ise Belediye’den ruhsat almak için ruhsat projesi hazırlanır. Kurula başvuru yaparken fotoğraf dosyası, belediye ve tapudan alınan resmi belgeler, tapu, vekâletname, il özel idare kaydı, imar durumuna uygunluk belgeleri alınmalıdır.

Restorasyon nasıl yapılır ve kimler tarafından üstlenilir?

Restorasyon projeleri, işinde deneyimli mimarlar tarafından hazırlanılır. Rölöve ile yürütülen çalışmalar sırasında mimar, yapının bozulmadan en iyi haline gelmesi için çalışmalar yapar. Olası sorunları gözden geçirir ve projeye başlamadan tüm araştırmaların yapıldığından emin olur. Daha sonra projeyi, yapı ile ilgili ayrıntıları barındıran rölöveye göre hazırlar. Restorasyon çalışmasına başlamadan önce tarihi yapının bozulma nedeni araştırılır. Sonrasında ise bu bozulmayı durdurmak için yapılması gerekli olan müdahaleler planlanır. Bu noktada yapının iç düzeninin ve yapının bütünlüğünün bozulmaması dikkate alınır. Deneyimli mimar ve mühendislerin bir araya gelerek uyguladığı işlem ‘’Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları’’ tarafından onaylanarak kesinleşir. Restorasyon çalışmalarında ise sağlamlaştırma bütünleme, yenileme, yeniden yapma, temizleme ve taşıma tekniklerinden yararlanılır. Binayı koruyabilmek için bu tekniklerden en uygun olanı sağlamlaştırmadır. Çünkü diğer tekniklere doğru ilerledikçe müdahale oranı artar. Buna rağmen eğer yapı hasarlıysa bu teknikler rahatlıkla uygulanabilir.

replica watches https://www.puretimes.net

İZOCENTER
Genellikle 1 saat içerisinde yanıt verir.

İZOCENTER
Merhaba, 👋

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
10:38
×
Whatsapp